Wat is ARIUS?

Het centrum voor wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen het Servische en het Nederlandse taalgebied.

Wat doet ARIUS?

- Het volgen en archieveren van bilaterale wetenschappelijke en culturele samenwerking en bijdragen

- Het organiseren van vakkundige bijeenkomsten, excursies, seminars, colloquia, symposia en van culturele manifestaties in samenwerking met instellingen en universiteiten in binnen- en buitenland.

- Het promoten van de Nederlandse taal en letteren, van het Nederlandstalige en Servischtalige culturele erfgoed en van de wetenschappelijke samenwerking tussen Servië en de Lage Landen.

- Het organiseren van culturele manifestaties (tentoonstellingen, voorstellingen, concerten, literaire avonden, filmprojecties); het opstarten, organiseren en ondersteunen van projecten; het uitgeven van boeken en andere publicaties.

Waarom zou u lid willen worden van ARIUS?

a) Om een actieve rol te spelen in het presenteren van de Nederlandstalige cultuur in Servië en de Servische cultuur in de Lage Landen.

b) Om uw eigen ideeën makkelijker voor te dragen en te verwerkelijken.

c) Om in overeenstemming met uw belangstelling en competentie deel te kunnen nemen aan vakkundige seminars en andere bijeenkomsten in binnen- en buitenland.

d) Om contacten te kunnen leggen met instellingen en met vergelijkbare verenigingen in Servië, Nederland en België.

e) Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten die in Servië plaatsvinden en te maken hebben met het Nederlandse taalgebied.

f) Om in aanmerking te komen voor eventuele kortingen en andere voordelen die door het Centrum aangeboden worden

Hoe wordt u lid van ARIUS?

Het betreffende formulier invullen en samen met de factuur per mail (info@ariusbeograd.com) of post (ARIUS, Džona Kenedija 6, PObox 2, 11000 Beograd) versturen.

Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld bedraagt:

- voor studenten 5 euro (of 500.- dinar)

- voor overige fysieke personen 10 euro (of 1000.- dinar)

- voor rechtspersonen 50 euro (of 5000.- dinar)

Het betreffende bedrag kunt u storten op rekeningnr.265-1010310000167-95 of overhandigen aan de penningmeester.ARIUS VAN TIENHOVEN

Arius

Arius van Tienhoven, Nederlandse chirurg, vrijwillliger van het Nederlandse Rode Kruis en hoofd van de chirurgische afdeling van het Militair Ziekenhuis te Valjevo tijdens WO I, auteur van het oorlogsdagboek „De gruwelen van den oorlog in Servië“, verdient het met zijn humanisme, kennis en opofferingsgezindheid om de naamgever te zijn van ons Centrum dat zich de promotie van wetenschappelijke en culturele contacten van het Servische en het Nederlandse taalgebied tot doel stelt.


OGIER VAN BOESKBEKE

Busbek

Ogier van Boesbeke (1521-1592) is een Vlaamse edelman die als diplomaat in dienst van Ferdindand I de Balkan doorreisde en tussen 1554 en 1562 in Constantinopel verbleef. In zijn reisjournaal, gepubliceerd in 1581, beschrijft hij enkele Servische rituelen en zeden en vertelt het volgende: «Op reis in deze streken werden wij overal verrast met grote bouquetten bloemen, narcissen, hyacinten en zooals de Turken ze noemen tulipans.» Van Boesbeke was de eerste die bolgewassen van deze mooie bloem naar de Nederlanden meebracht.