Lidmaatschaps en donaties

Indien u lid en/of donateur van het Centrum ARIUS wilt worden, kunt u het betreffende formulier invullen en samen met de factuur per mail (info@ariusbeograd.com) of post versturen.

Jaarlijks lidmaatschapsgeld bedraagt:
- voor studenten 5 euro
- voor overige fysieke personen 10 euro
- voor rechtspersonen 50 euro

Het betreffende bedrag kunt u storten op rekeningnr. 265-1010310000167-95 of overhandigen aan de penningmeester.

Hier kunt u het lidmaatschapsformulier downloaden
Hier kunt u het donatieformulier downloaden