Auteur: Henri Habert
Titel: Iza bodljikave žice

 
Vertaling: Jelica Novaković-Lopušina; Bojana Budimir, Tamara Britka, Aleksandar Đokanović, Mila Vojinović

Uitgave jaar: 2018

ISBN 978-86-911221-8-8

In dit boek laat Pools-Nederlandse journalist Henri Habert Servische krijgsgevangen aan het woord die na de Eerste wereld oorlog via Nederland worden gerepatrieerd. Deze uitgave is mede tot stand gekomen met de financiële steun van de Nederlandse ambassade te Belgrado.

Pdf preview here
Auteur: Guido Snel
Titel: Posmrtna prebivališta


Vertaling: Jelica Novaković-Lopušina; Bojana Budimir, Olivera Petrović van der Leeuw, Mila Vojinović, Gioia-Ana Ulrich Knežević, Maja Weikert-Lozica, Radovan Lučić, Toni Bandov

Uitgave jaar: 2017

ISBN 978-86-911221-7-1

Dit boek is ontstaan in het kader van de workshop Literair vertalen die in juni 2017 plaatsvond in Rijeka. Het is een gezamenlijke vertaling van acht deelnemers aan deze workshop: vier vertalers naar het Servisch en vier vertalers naar het Kroatisch. Deze uitgave is mede tot stand gekomen danzij een subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Auteur: Judit Hercberg
Titel: Oštećeni (Kras)

Uitgave jaar: 2015

Vertaling: Mila Vojinović & Jovana Simić

ISBN: 978-86-911221-6-4

Dit boek is ontstaan in het kader van Holocaust Memorial Day en is mede tot stand gebracht door de steun van de NGO Terraforming (www.terraforming.org) en de Nederlandse Ambassade te Belgrado en in samenwerking met het Anne Frank Huis te Amsterdam en de Nationale Bibliotheek van Servië.
Auteur: Red: Jelica Novaković-Lopuština et al.
Titel: LAGE LANDEN, HOGE HEUVELS


Uitgave jaar: 2012

ISBN 978-86-911221-5-7

LAGE LANDEN. HOGE HEUVELS: Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum. Het Colloquium dat van 26 t/m 29 mei 2011 plaatsvond op de Filologische Faculteit te Belgrado, werd bijgewoond door 101 deelnemers uit 11 landen.

Pdf preview here
Auteur: Prof.dr. Jelica Novaković-Lopušina
Titel: Uvod

Titel: Inleiding in de Nederlandstalige literatuur, deel 1

Uitgave jaar: 2012

ISBN 978-86-7157-598-0

Dit boek is vooral bedoeld voor zowel studenten Neerlandistiek als studenten van de andere afdelingen die Inleiding in de Nederlandstalige literatuur als keuze vak volgen. Indeling in de Nederlandstalige literatuur is ook goed voor brede lezerskring die belangstelling heeft voor de wereldliteratuur maar ook voor de literaire critici en uitgevers die ernaar streven om de literaire betrekkingen systematisch willen volgen.

Auteur: Prof.dr. Jelica Novaković-Lopušina
Titel: KLIMOP

Uitgave jaar: 2012

ISBN 978-86-911221-4-0

Bloemlezing moderne nederlandstalige poëzie geeft een overzicht van de belangrijkste dichters van de eerste helft van de XX. eeuw.

Auteur: Jacob Israël de Haan
Titel: Priče iz predgrađa Pejp

Vertaling: Jelica Novaković-Lopušina

Uitgave jaar: 2011

ISBN 978 86 911221 3 3

Deze vertaling is ontstaan als resultaat van een vertaalatelier bedoeld voor studenten vierde jaar neerlandistiek. Dit project van de Vakgroep Neerlandistiek is erop gericht om Nederlandse taal en literatuur in Servië te promoten. De roman van Jacob Israël de Haan, Pijpelijntjes, is de keuze van de generatie 2005. De fascinatie met de manier waarop de auter dit gevolige thema van homoliefde aanpaktte was de hoofdreden waarom ze voor deze roman hebben gekozen. De volgende generatie van 2006 heeft dit project tot goed einde gebracht.

Deze uitgave is mede tot stand gekomen danzij een subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Auteur: hoofdred. Jelica Novaković-Lopušina
Titel: Plava knjiga/Het Blondeboekje

Redactieleden: Irena Ajdinović, Tamara Britka, Bojana Budimir, Jovana Bursać, Mirko Cvetković,

Aleksandar Đokanović, Anita van der Hulst, Morries Leeraert, Lada Vukomanović

Lectoren: René Gremaux, Heidi Wantia-Mijonić

Uitgave jaar: 2009

ISBN 978-86-911221-2-6

Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen die onstaan is als resultaat van de meerjarige ervaring in het onderwijs aan studenten neerlandistiek aan de Filologische faculteit te Belgrado.


Auteur: Wim Geysen
Titel: Brže od života

Naam van het origineel: Wim Geysen, Flits! (Zonder afscheid)

Vertaling: Eindejaarsstudenten van de vakgroep Neerlandistiek van de Filologische faculteit te Belgrado

UItgave jaar: 2008

ISBN 978 86 911221 0 2

Dit multimediale theatermonoloog is ontstaan als resultaat van de campagne rond verkeersveiligheid die door de Vlaamse vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen is opgesteld. Door het vertalen van dit stuk dat aangevuld is met krantenartikelen en statistische gegevens over deze problematiek wil de vakgroep Neerlandistiek van Filologische faculteit te Belgrado bijdragen tot de campagne rond verkeersveiligheid in Serviё in de hoop dat de bevoegde instellingen deze campagne gaan steunen.


Auteur: Paul Bogaert
Titel: Rane

Naam van het origineel: Paul Bogaert, Verwondingen

Vertaling: Jelica Novaković-Lopušina

Uitgave jaar: 2008, aangevulde uitgave 2009

ISBN 978 86 911221 1 9

Verwondingen van Paul Bogaert is verschenen op 31 januari in Gent naar aanleiding van de Gedichtendag als eerste deel van een publicatiereeks waarin een dichter een persoonlijk pleidooi voor de poëzie houdt. De fascinatie van de schrijver voor het winnende Eurovisie 2007 nummer Molitva van Marija Šerifović heef hem ertoe aangespoord dit stuk te schrijven.