Upravni odbor


Predsednica:
Zorana Kataranovski
zorana@ariusbeograd.com

Sekretarijat: 
Blagajnica: 
Lada Vukomanović

Članovi:

Tamara Britka

tamara@ariusbeograd.com

Mirko Cvetković
Srđan Nikolić
srdjan@ariusbeograd.com

Savetnici: 

Jelica Novaković-Lopušina